1 Uzvišivaću te, Gospode, jer si me oteo, i nijesi dao neprijateljima mojim da mi se svete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospode, Bože moj! zavikah k tebi, i iscijelio si me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gospode! izveo si iz pakla dušu moju, i oživio si me da ne siđem u grob.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Pojte Gospodu, sveci njegovi, i slavite sveto ime njegovo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Gnjev je njegov za trenuće oka, a do života milost njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I ja rekoh u dobru svom: neću posrnuti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje, i ja se smetoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada tebe, Gospode, zazivah, i Gospoda molih:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 "Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Čuj, Gospode, i smiluj se na me; Gospode! budi mi pomoćnik."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću, i opasa me veseljem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti; Gospode, Bože moj! dovijeka ću te hvaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga