1 Gospode! kako je mnogo neprijatelja mojih! Mnogi ustaju na me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Mnogi govore za dušu moju: nema mu pomoći od Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja; ti podižeš glavu moju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Ja liježem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ne bojim se mnogo tisuća naroda što sa svijeh strana navaljuje na me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ustani, Gospode! pomozi mi, Bože moj! jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje; razbijaš zube bezbožnicima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Od Gospoda je spasenje; neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga