1 Dajte Gospodu, sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Dajte Gospodu slavu imena njegova. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre Livanske.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Kao tele skaču od njega; Livan i Sirion kao mlad bivo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odijelo; i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Gospod je sjedio nad potopom, i sjedjeće Gospod kao car uvijek.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga