1 K tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Bože moj! u tebe se uzdam; ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I koji se god u te uzdaju, neće se osramotiti; osramotiće se oni koji se odmeću od tebe besputno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Opomeni se milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje; jer su otkako je vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Grijehova mladosti moje, i mojih prijestupa ne pominji; po milosti svojoj pomeni mene, radi dobrote svoje, Gospode!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grješnicima put.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Svi su putovi Gospodnji milost i istina onima koji drže zavjet njegov i otkrivenje njegovo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj, jer je velik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Koji se čovjek boji Gospoda? On će mu pokazati koji put da izbere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Duša će njegova u dobru počivati, i sjeme će njegovo vladati zemljom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Tajna je Gospodnja u onijeh koji ga se boje, i zavjet svoj javlja im.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Oči su mi svagda upravljene ka Gospodu, jer on izvlači iz zamke noge moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pogledaj me i smiluj se na me, jer sam inokosan i nevoljnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nek se raširi stisnuto srce moje, iz tjeskobe moje izvadi me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grijehe moje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kakvom me pakosnom nenavišću nenavide.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se osramotim, jer se u tebe uzdam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u tebe uzdam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Izbavi, Bože, Izrailja od svijeh nevolja njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga