1 Gospodnja je zemlja i što je god u njoj, vasiljena i sve što živi na njoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer je on na morima osnova, i posred rijeka utvrdi je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Ko će izaći na goru Gospodnju? i ko će stati na svetom mjestu njegovu?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 U koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegova uzalud i ne kune se lažno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 On će dobiti blagoslov od Gospoda, i milost od Boga spasa svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Taki je rod onijeh koji ga traže, i koji su radi stajati pred licem tvojim, Bože Jakovljev!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Vrata! uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna! Ide car slave.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ko je taj car slave? Gospod krjepak i silan, Gospod silan u boju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Vrata! uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna! Ide car slave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama; on je car slave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga