1 Gospode! s tvoje se sile veseli car; i kako mu je velika radost što ti pomažeš!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Što mu je srce željelo, dao si mu, i molitve usta njegovijeh nijesi odbio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Molio te je za život i dao si mu da mu se produlje dani dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Velika je slava njegova tvojom pomoću; slavu si i krasotu metnuo na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Dao si mu blagoslove dovijeka, razveselio si ga radošću lica svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer se car uzda u Gospoda i u milost višnjega; i ne koleba se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koji mrze na tebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Učinićeš ih kao peć zažarenu, kad se razgnjeviš; gnjev će ih Gospodnji progutati, i oganj će ih proždrijeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Rod njihov istrijebićeš sa zemlje, i sjeme njihovo između sinova čovječijih;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoše izvršiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ćeš ih metnuti za biljegu, iz lukova svojijeh pustićeš strijele u lice njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Podigni se, Gospode, silom svojom; mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga