1 Da te usliši Gospod u dan žalosti, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Da ti pošlje pomoć iz svetinje, i sa Siona da te potkrijepi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Da se opomene svijeh prinosa tvojijeh, i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da ti da Gospod po srcu tvojemu; što god počneš, da ti izvrši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svojega dignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega; sluša ga sa svetoga neba svojega; jaka je desnica njegova, koja spasava.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jedni se hvale kolima, drugi konjma, a mi imenom Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Oni posrću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gospode! pomozi caru, i usliši nas kad te zovemo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga