1 Nebesa kazuju slavu Božiju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegova; i niko nije sakriven od toplote njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu; svjedočanstvo je Gospodnje vjerno, daje mudrost nevještome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovijest je Gospodnja svijetla, prosvjetljuje oči.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Strah je Gospodnji čist, ostaje dovijeka. Sudovi su njegovi istini, pravedni svikoliki.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I slugu tvojega oni su prosvijetlili; ko ih drži ima veliku platu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ko će znati sve svoje pogrješke? Očisti me i od tajnijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I od voljnijeh sačuvaj slugu svojega, da ne obladaju mnome. Tada ću biti svršen i čist od velikoga prijestupa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Da su ti riječi usta mojih ugodne, i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, krjeposti moja i izbavitelju moj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga