1 Ljubiću te, Gospode, krjeposti moja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se oboriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože spasenja mojega, utočište moje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Prizivljem Gospoda, kojemu se klanjati valja, i opraštam se neprijatelja svojih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Obuzeše me smrtne bolesti, i potoci nevaljalijeh ljudi uplašiše me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Opkoliše me bolesti paklene, stegoše me zamke smrtne.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 U svojoj tjeskobi prizvah Gospoda, i k Bogu svojemu povikah; on ču iz dvora svojega glas moj, i vika moja dođe mu do ušiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore, jer se on razljuti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Podiže se dim od gnjeva njegova, iz usta njegovijeh oganj, koji proždire, i živo ugljevlje otskakaše od njega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Savi nebesa i siđe. Mrak bješe pod nogama njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Sjede na heruvima i podiže se, i poletje na krilima vjetrnijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Od mraka načini sebi krov, sjenicu oko sebe, od mračnijeh voda, oblaka vazdušnijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Od sijevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljevlje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Zagrmje na nebesima Gospod, i višnji pusti glas svoj, grad i živo ugljevlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pusti strijele svoje, i razmetnu ih; silu munja, i rasu ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I pokazaše se izvori vodeni, i otkriše se temelji vasionoj od prijetnje tvoje, Gospode, od dihanja duha gnjeva tvojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Tada pruži s visine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mojih nenavidnika, kad bijahu jači od mene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Izvede me na prostrano mjesto, i izbavi me, jer sam mu mio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, i za čistotu ruku mojih dariva me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jer se držah putova Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nego su svi zakoni njegovi preda mnom, i zapovijesti njegovijeh ne uklanjam od sebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Bih mu vjeran, i čuvah se od bezakonja svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima njegovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 S čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim, a oči ponosite ponižavaš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Ti raspaljuješ vidjelo moje; Gospod moj prosvjetljuje tamu moju.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
29 S tobom razbijam vojsku, i s Bogom svojim skačem preko zida.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Put je Božji vjeran, riječ Gospodnja čista. On je štit svjema koji se u nj uzdaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jer ko je Bog osim Gospoda, i ko je obrana osim Boga našega?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Ovaj Bog opasuje me snagom, i čini mi vjeran put.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Daje mi noge kao u jelena, i na visine stavlja me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Uči ruke moje boju, i mišice moje čini da su luk od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Ti mi daješ štit spasenja svojega; desnica tvoja drži me, i milost tvoja čini me velika.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 Tjeram neprijatelje svoje i stižem ih, i ne vraćam se dok ih ne istrijebim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Obaram ih, i ne mogu ustati, padaju pod noge moje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 Jer me ti opasuješ snagom za boj, i koji ustanu na me, obaraš ih preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
40 Neprijatelja mojih pleći ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
41 Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
42 Rasipam ih kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima; narod kojega ne poznavah, služi mi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
44 Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
45 Tuđini blijede, dršću u gradovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 Živ je Gospod, i da je blagosloven branič moj! Da se uzvisi Bog spasenja mojega,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
47 Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
48 Koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
49 Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima, i pojem imenu tvojemu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
50 Koji slavno izbavljaš cara svojega, i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natražju njegovu dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga