1 Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sve što diše neka hvali Gospoda! Aliluja!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga