1 Gospode! ko može sjedjeti u sjenici tvojoj? ko može nastavati na svetoj gori tvojoj?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ko hodi bez mane, tvori pravdu, i govori istinu iz srca svojega;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla, i ne ruži bližnjega svojega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda; ko se kune bližnjemu pa ne poriče;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko ne daje srebra svojega na dobit, i ne prima mita na pravoga. Ko ovako radi, neće posrnuti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga