1 Pojte Gospodu pjesmu novu; hvala da mu je na saboru svetijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Neka se veseli Izrailj o stvoritelju svom, sinovi Sionski nek se raduju o caru svom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neka hvale ime njegovo poklikujući, u bubanj i gusle neka mu udaraju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajući ih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Nek se vesele sveci u slavi, i nek se raduju na posteljama svojim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Slava je Božija u ustima njihovijem, i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Da se osvete narodima, i pokaraju plemena;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Da svežu careve njihove u lance, i vlastelu njihovu u okove gvozdene,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I izvrše na njima napisani sud. Ova je čast svima svecima njegovijem. Aliluja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga