1 Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde sjajne!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Hvalite ga, nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi i stvoriše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Postavi ih zasvagda i zavavijek, dade naredbu, koja neće proći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni, koji izvršuje riječ njegovu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Momci i djevojke, starci i djeca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Neka hvale ime Gospodnje; jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svijeh svetaca svojih, sinova Izrailjevih, naroda, koji je blizu njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga