1 Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izrailjeve;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Iscjeljuje one koji su skrušena srca, i liječi tuge njihove;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Izbraja mnoštvo zvijezda, i sve ih zove imenom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Velik je Gospod naš i velika je krjepost njegova, i razumu njegovu nema mjere.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Prihvata smjerne Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Daje stoci piću njezinu, i vranićima, koji viču k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Slavi, Jerusalime, Gospoda; hvali Boga svojega, Sione!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ograđuje međe tvoje mirom, nasićava te jedre pšenice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Pošlje riječ svoju, i sve se raskravi; dune duhom svojim, i poteku vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ovo nije učinio nijednome drugom narodu, i sudova njegovijeh oni ne znaju. Aliluja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga