1 Uzvišivaću te, Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka.

2 Svaki ću te dan blagosiljati, i hvaliću ime tvoje dovijeka i bez prestanka.

3 Velik je Gospod, i valja ga slaviti, i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti.

4 Od koljena do koljena hvaliće djela tvoja, i silu tvoju kazivati.

5 O visokoj slavi tvojega veličanstva, i o divnim djelima tvojim razmišljam.

6 Pripovijedaće silu čudesa tvojih, i ja ću veličanstvo tvoje kazivati.

7 Hvaliće veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće.

8 Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti.

9 Dobar je Gospod prema svima, i žalostiv na sva djela svoja.

10 Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja, i sveci tvoji neka te blagosiljaju.

11 Neka kazuju slavu carstva tvojega, i silu tvoju pripovijedaju.

12 Da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju, i visoku slavu carstva tvojega.

13 Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova, i vlada tvoja na sva koljena.

14 Gospod prihvata sve koji padaju, i ispravlja sve pognute.

15 Oči su svijeh k tebi upravljene, i ti im daješ hranu na vrijeme;

16 Otvoraš ruku svoju, i sitiš svašta živo po želji.

17 Pravedan je Gospod u svijem putovima svojim, i svet u svijem djelima svojim.

18 Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh, koji ga prizivaju u istini.

19 Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjavu njihovu čuje, i pomaže im.

20 Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti.

21 Hvalu Gospodu neka govore usta moja, i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.

Analiza
Pretraga