1 Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj.
Kopirano
+
2 I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ.
Kopirano
+
3 Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle.
Kopirano
+
4 Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega.
Kopirano
+
5 Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih.
Kopirano
+
6 Pružam k tebi ruke svoje; duša je moja kao suha zemlja pred tobom.
Kopirano
+
7 Pohitaj, usliši me; Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene; jer ću biti kao oni koji odlaze u grob.
Kopirano
+
8 Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put, kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju.
Kopirano
+
9 Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem.
Kopirano
+
10 Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj; duh tvoj blagi neka me vodi po stazi pravoj.
Kopirano
+
11 Imena radi svojega, Gospode, oživi me, po pravdi svojoj izvedi iz muke dušu moju.
Kopirano
+
12 I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje, i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga