1 Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Kad iznemogne u meni duh moj. Ti znaš stazu moju. Na putu, kojim hodim, sakriše mi zamku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pogledam nadesno, i vidim da me niko ne zna; nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vičem k tebi, Gospode; velim: ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Čuj tužnjavu moju; jer se mučim veoma. Izbavi me od onijeh koji me gone, jer su jači od mene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga