1 Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika sahrani me, koji misle da potkinu noge moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Rekoh Gospodu: ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Gospode, Gospode, krjepki spasitelju moj, zakloni glavu moju u dan ratni!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Otrov onijeh što su oko mene, pogibao usta njihovijeh neka se obrati na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neka padne na njih živo ugljevlje; neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloća uvaliti u pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Da! pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga