1 Reče bezumnik u srcu svojem: nema Boga; nevaljali su, gadna su djela njihova; nema nikoga dobro da tvori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospod pogleda s neba na sinove čovječije, da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema nijednoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zar se neće opametiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ondje će zadrhtati od straha; jer je Gospod u rodu pravednom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Smijete se onome što ubogi radi; ali Gospod njega zaklanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ko će poslati sa Siona pomoć Izrailju? Kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veseliće se Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga