1 Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom, i slavim ime tvoje, za dobrotu tvoju i za istinu tvoju; jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 U dan, u koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Slaviće te, Gospode, svi carevi zemaljski, kad čuju riječi usta tvojih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pjevaće putove Gospodnje, jer je velika slava Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer je visok Gospod, i vidi niskoga, i visokoga izdaleka poznaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti; na zloću neprijatelja mojih pružićeš ruku svoju i zakloniće me desnica tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospod će svršiti za mene. Gospode! milost je tvoja dovijeka; djela ruku svojih ne ostavljaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga