1 Na vodama Vavilonskim sjeđasmo i plakasmo opominjući se Siona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 O vrbama sred njega vješasmo harfe svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo, i koji nas oboriše da se veselimo: "pjevajte nam pjesmu Sionsku."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kako ćemo pjevati pjesmu Gospodnju u zemlji tuđoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan Jerusalimski, kad govoriše: raskopajte, raskopajte ga do temelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kćeri Vavilonska, krvnico, blago onome ko ti plati za djelo koje si nama učinila!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga