1 Slavite Gospoda, jer je dobar; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Slavite Boga nad bogovima; jer je dovijeka milost njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Slavite gospodara nad gospodarima; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Onoga, koji jedan tvori čudesa velika; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Koji je stvorio nebesa premudro; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Utvrdio zemlju na vodi; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Stvorio velika vidjela; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sunce, da upravlja danom; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Mjesec i zvijezde, da upravljaju noću; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koji pobi Misir u prvencima njegovijem; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Izvede iz njega Izrailja; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Rukom krjepkom i mišicom podignutom; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Koji razdvoji Crveno More; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I provede Izrailja kroz sred njega; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Faraona i vojsku njegovu vrže u More Crveno; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Prevede narod svoj preko pustinje; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pobi careve velike; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I izgubi careve znatne; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Siona cara Amorejskoga; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Oga cara Vasanskoga; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I dade zemlju njihovu u dostojanje; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 U dostojanje Izrailju, sluzi svojemu; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koji nas se opomenu u poniženju našem; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I izbavi nas od neprijatelja naših; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Koji daje hranu svakomu tijelu; jer je dovijeka milost njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Slavite Boga nebeskoga; jer je dovijeka milost njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga