1 Sad blagosiljajte Gospoda, sve sluge Gospodnje, koje stojite u domu Gospodnjem noću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Podignite ruke svoje k svetinji, i blagosiljajte Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Blagosloviće te sa Siona Gospod, koji je stvorio nebo i zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga