1 Kako je lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kao rosa na Ermonu, koja slazi na gore Sionske. Jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga