1 Iz dubine vičem k tebi, Gospode!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospode! čuj glas moj. Neka paze uši tvoje na glas moljenja mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode: Gospode, ko će ostati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali je u tebe praštanje, da bi te se bojali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Čekam Gospoda; čeka duša moja; uzdam se u riječ njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Duša moja čeka Gospoda većma nego straže jutrnje, koje straže jutrom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Neka čeka Izrailj Gospoda; jer je u Gospoda milost, i velik je u njega otkup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I on će otkupiti Izrailja od svijeh bezakonja njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga