1 Blago svakome, koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovijem!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer će jesti od trudova ruku svojih. Blago tebi, i dobro ti je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Žena je tvoja kao rodna loza usred doma tvojega; sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Blagosloviće te Gospod sa Siona, i gledaćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Vidjećeš sinove u sinova svojih. Mir Izrailju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga