1 Da nije bio Gospod s nama, neka reče Izrailj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ustaše na nas,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pokrila bi dušu našu silna voda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovijem da nas rastržu!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke; zamka se raskide, i mi se izbavismo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga