1 K tebi podižem oči svoje, koji živiš na nebesima!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči naše u Gospoda Boga našega, dok se smiluje na nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh, i sramote od oholijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga