1 Obradovah se kad mi rekoše: hajdemo u dom Gospodnji!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Evo, stoje noge naše na vratima tvojim, Jerusalime!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jerusalim je izidan, kao grad sliven u jednu zgradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Onamo idu plemena, plemena Gospodnja, po naredbi Izrailjevoj da slave ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ondje stoje prijestoli sudski, prijestoli doma Davidova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ištite mira Jerusalimu; neka bude dobro onima koji ljube tebe!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Neka bude mir oko zidova tvojih, i čestitost u dvorima tvojim!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Radi braće svoje, i prijatelja svojih govorim: mir ti!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Radi doma Gospoda Boga našega želim ti dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga