1 Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj, i usliši me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospode! izbavi dušu moju od usta lažljivijeh i od jezika lukavoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 On je kao oštre strijele u jakoga, kao ugljevlje smrekovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Teško meni kad sam tuđin kod Meseha, živim kod šatora Kidarskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Dugo je živjela duša moja s onima koji mrze na mir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ja sam miran; ali kad stanem govoriti, u njih je rat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga