1 Pomagaj, Gospode; jer nesta svetijeh, jer je malo vjernijeh među sinovima čovječijim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Laž govore jedan drugome, usnama lažljivijem govore iz srca dvolična.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Istrijebiće Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ljude, koji govore: jezikom smo jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Riječi su Gospodnje riječi čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti, i sačuvati nas od roda ovoga dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Bezbožnici idu naokolo; kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječiji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga