1 Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Što prignu k meni uho svoje; i zato ću ga u sve dane svoje prizivati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Opkoliše me bolesti smrtne, i jadi pakleni zadesiše me, naiđoh na tugu i muku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali prizvah ime Gospodnje: Gospode! izbavi dušu moju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Dobar je Gospod i pravedan, i Bog je naš milostiv;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Čuva proste Gospod; bijah u nevolji, i pomože mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Vrati se, dušo moja, u mir svoj! jer je Gospod dobrotvor tvoj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Hodiću pred licem Gospodnjim po zemlji živijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vjerovah kad govorih: u ljutoj sam nevolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Rekoh u smetnji svojoj: svaki je čovjek laža.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Uzeću čašu spasenja, i prizvaću ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 O Gospode! ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje; raskovao si s mene okove moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Žrtvu za hvalu prinijeću tebi, i ime Gospodnje prizvaću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 U dvoru doma Gospodnjega, usred tebe, Jerusalime. Aliluja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga