1 Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da bude ime Gospodnje blagosloveno otsad i dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Uzvišen je nad svima narodima Gospod; svrh nebesa je slava njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko je kao Gospod, Bog naš, koji sjedi na visini;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koji iz praha podiže ubogoga, i iz kala uzvišuje ništega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I posađuje ga s knezovima, s knezovima u narodu njegovu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosnom majkom sinovima. Aliluja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga