1 Blago čovjeku koji se boji Gospoda, kome su veoma omiljele zapovijesti njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički biće blagosloven.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Obilje je i bogatstvo u domu njegovu, i pravda njegova traje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Blago onome koji je milostiv i daje u zajam! On će dati tvrđu riječima svojim na sudu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer neće posrnuti dovijeka, pravednik će se spominjati uvijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne boji se zla glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati, i vidjeće kako padaju neprijatelji njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Prosipa, daje ubogima; pravda njegova traje dovijeka, rog se njegov uzvišuje u slavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim, i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga