1 Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Djelo je njegovo slava i krasota, i pravda njegova traje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Čudesa je svoja učinio da se ne zaborave; dobar je i milostiv Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Silu djela svojih javio je narodu svojemu davši im našljedstvo naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Djela su ruku njegovijeh istina i pravda; vjerne su sve zapovijesti njegove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Izbavljenje posla narodu svojemu; postavi zavavijek zavjet svoj. Ime je njegovo sveto, i valja mu se klanjati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Početak je mudrosti strah Gospodnji; dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga