1 Gotovo je srce moje, Bože; pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Preni se psaltire i gusle, ustaću rano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Slaviću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebi po plemenima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Da bi se izbavili mili tvoji, pomozi desnicom svojom, i usliši me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Bog reče u svetinji svojoj: "veseliću se, razdijeliću Sihem, i dolinu Sokot razmjeriću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krjepost glave moje, Juda skiptar moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju; nad zemljom Filistejskom popijevaću."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko će me odvesti u tvrdi grad? ko će me otpratiti do Edoma?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Daj nam pomoć u tjeskobi, obrana je čovječija uzalud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Bogom smo jaki; on gazi neprijatelje naše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga