1 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova.
Kopirano
+
2 Ko će iskazati silu Gospodnju? ispričati svu slavu njegovu?
Kopirano
+
3 Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda!
Kopirano
+
4 Opomeni me se, Gospode, po svojoj milosti k narodu svojemu; pohodi me pomoću svojom,
Kopirano
+
5 Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se u veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljedstvom tvojim.
Kopirano
+
6 Zgriješismo s ocima svojim, postasmo krivci, bezakonici.
Kopirano
+
7 Oci naši u Misiru ne razumješe čudesa tvojih, ne opominjaše se velikih milosti tvojih, i vikaše kraj mora, kraj Crvenoga Mora.
Kopirano
+
8 Ali im on pomože imena svojega radi, da bi pokazao silu svoju.
Kopirano
+
9 Zaprijeti Crvenom Moru, i presahnu; i prevede ih preko bezdane kao preko pustinje;
Kopirano
+
10 I sačuva ih od ruke nenavidnikove, i izbavi ih iz ruke neprijateljeve.
Kopirano
+
11 Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta.
Kopirano
+
12 Tada vjerovaše riječima njegovijem, i pjevaše mu hvalu.
Kopirano
+
13 Ali brzo zaboraviše djela njegova, i ne počekaše volje njegove.
Kopirano
+
14 Polakomiše se u pustinji, i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi.
Kopirano
+
15 On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu.
Kopirano
+
16 Pozavidješe Mojsiju i Aronu, kojega bješe Gospod osvetio.
Kopirano
+
17 Rasjede se zemlja, i proždrije Datana i zatrpa četu Avironovu.
Kopirano
+
18 I spali oganj četu njihovu, i plamen sažeže bezbožnike.
Kopirano
+
19 Načiniše tele kod Horiva, i klanjahu se kipu.
Kopirano
+
20 Mijenjahu slavu svoju na priliku vola, koji jede travu.
Kopirano
+
21 Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru,
Kopirano
+
22 Divna u zemlji Hamovoj, strašna na Crvenom Moru.
Kopirano
+
23 I šćaše ih istrijebiti, da Mojsije izbranik njegov ne stade kao u rasjelini pred njim, i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi.
Kopirano
+
24 Poslije ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj.
Kopirano
+
25 Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa Gospodnjega.
Kopirano
+
26 I on podiže ruku svoju na njih, da ih pobije u pustinji,
Kopirano
+
27 Da pobije pleme njihovo među narodima, i rasije ih po zemljama.
Kopirano
+
28 I pristaše za Velfegorom, i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima.
Kopirano
+
29 I rasrdiše Boga djelima svojim, i udari u njih pogibao.
Kopirano
+
30 I ustade Fines, i umilostivi, i prestade pogibao.
Kopirano
+
31 I to mu se primi u pravdu, od koljena do koljena dovijeka.
Kopirano
+
32 I razgnjeviše Boga na vodi Merivi, i Mojsije postrada njih radi;
Kopirano
+
33 Jer dotužiše duhu njegovu, i pogriješi ustima svojima.
Kopirano
+
34 Ne istrijebiše naroda, za koje im je Gospod rekao;
Kopirano
+
35 Nego se pomiješaše s neznabošcima, i naučiše djela njihova.
Kopirano
+
36 Stadoše služiti idolima njihovijem, i oni im biše zamka.
Kopirano
+
37 Sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima.
Kopirano
+
38 Prolivaše krv pravu, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima Hananskim, i oskvrni se zemlja krvnijem djelima.
Kopirano
+
39 Oskvrniše sebe djelima svojim, i činiše preljubu postupanjem svojim.
Kopirano
+
40 I planu gnjev Gospodnji na narod njegov, i omrznu mu dio njegov.
Kopirano
+
41 I predade ih u ruke neznabožačke, i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima.
Kopirano
+
42 Dosađivaše im neprijatelji njihovi, i oni biše pokoreni pod vlast njihovu.
Kopirano
+
43 Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim, i biše poništeni za bezakonje svoje.
Kopirano
+
44 Ali on pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjavu njihovu,
Kopirano
+
45 I opomenu se zavjeta svojega s njima, i pokaja se po velikoj milosti svojoj;
Kopirano
+
46 I učini, te ih stadoše žaliti svi koji ih bjehu zarobili.
Kopirano
+
47 Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca, da slavimo sveto ime tvoje, da se hvalimo tvojom slavom!
Kopirano
+
48 Blagosloven Gospod Bog Izrailjev od vijeka i do vijeka! I sav narod neka kaže: amin! Aliluja!
Kopirano
+
Analiza
Pretraga