1 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni sveto ime njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijednoga dobra što ti je učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 On ti prašta sve grijehe i iscjeljuje sve bolesti tvoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izrailjevim djela svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnjev i veoma blag.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova k onima koji ga se boje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji ga se boje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer zna građu našu, opominje se da smo prah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Dani su čovječiji kao trava; kao cvijet u polju, tako cvjeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dune vjetar na nj, i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje, i pravda njegova na sinovima sinova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Koji drže zavjet njegov, i pamte zapovijesti njegove, da ih izvršuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gospod na nebesima postavi prijesto svoj, i carstvo njegovo svijem vlada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Blagosiljajte Gospoda anđeli njegovi, koji ste silni krjepošću, izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove, koje tvorite volju njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova, po svijem mjestima vlade njegove! Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga