1 Gospode! čuj molitvu moju, i vika moja nek izađe preda te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nemoj odvratiti lica svojega od mene; u dan kad sam u nevolji prigni k meni uho svoje, u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer prođoše kao dim dani moji, kosti moje kao topionica ogorješe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pokošeno je kao trava i posahlo srce moje, da zaboravih jesti hljeb svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Od uzdisanja mojega prionu kost moja za meso moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Postadoh kao gem u pustinji; ja sam kao sova na zidinama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne spavam, i sjedim kao ptica bez druga na krovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Svaki dan ruže me neprijatelji moji, i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jedem pepeo kao hljeb, i piće svoje rastvaram suzama
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Od gnjeva tvojega i srdnje tvoje; jer podigavši me bacio si me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Dani su moji kao sjen, koji prolazi, i ja kao trava osuših se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ti, Gospode, ostaješ dovijeka, i spomen tvoj od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ti ćeš ustati, smilovaćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo, i prah njegov žale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega, i svi carevi zemaljski slave njegove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer će Gospod sazidati Sion, i javiti se u slavi svojoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pogledaće na molitvu onijeh koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Napisaće se ovo potonjemu rodu, i narod nanovo stvoren hvaliće Gospoda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Da čuje uzdisanje sužnjevo, i odriješi sinove smrtne;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu u Jerusalimu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Strošio je na putu krjepost moju, skratio dane moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Rekoh: Bože moj! nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Davno si postavio zemlju, i nebesa su djelo ruku tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 To će proći, a ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promijenićeš ih i promijeniće se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Sinovi će sluga tvojih živjeti, i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga