1 Milost i pravdu pjevam; tebe, Gospode, slavim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona, ne pristajem za njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Srce pokvareno daleko je od mene; zlijeh ne znam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim; ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Oči su moje obraćene na vjerne na zemlji, da bi sjedjeli sa mnom. Ko hodi putem pravijem, taj služi meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne živi u domu mojem koji radi lukavo; koji govori laž, ne stoji pred očima mojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji, da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga