1 A Jov odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zaista, znam da je tako; jer kako bi mogao čovjek biti prav pred Bogom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako bi se htio preti s njim, ne bi mu mogao odgovoriti od tisuće na jednu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Mudar je srcem i jak snagom; ko se je opro njemu i bio srećan?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 On premješta gore, da niko i ne opazi; prevraća ih u gnjevu svom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 On kreće zemlju s mjesta njezina da joj se stupovi drmaju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 On kad zaprijeti suncu, ne izlazi; on zapečaćava zvijezde;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 On razapinje nebo sam, i gazi po valima morskim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 On je načinio zvijezde kola i štape i vlašiće i druge jugu u dnu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 On čini stvari velike i neispitljive i divne, kojima nema broja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gle, ide mimo mene, a ja ne vidim; prođe, a ja ga ne opazim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Gle, kad uhvati, ko će ga nagnati da vrati? ko će mu kazati: šta radiš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Bog ne usteže gnjeva svojega, padaju poda nj oholi pomoćnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A kako bih mu ja odgovarao i birao riječi protiv njega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Da sam i prav, neću mu se odgovoriti, valja da se molim sudiji svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Da ga zovem i da mi se odzove, još ne mogu vjerovati da je čuo glas moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer me je vihorom satro i zadao mi mnogo rana ni za što.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ne da mi da odahnem, nego me siti grčinama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ako je na silu, gle, on je najsilniji; ako na sud, ko će mi svjedočiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Da se pravdam, moja će me usta osuditi; da sam dobar, pokazaće da sam nevaljao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako sam dobar, neću znati za to; omrzao mi je život moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Svejedno je; zato rekoh: i dobroga i bezbožnoga on potire.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kad bi još ubio bič najedanput! ali se smije iskušavanju pravijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zemlja se daje u ruke bezbožniku; lice sudija njezinijeh zaklanja; ako ne on, da ko?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ali dani moji biše brži od glasnika; pobjegoše, ne vidješe dobra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Prođoše kao brze lađe, kao orao kad leti na hranu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako rečem: zaboraviću tužnjavu svoju, ostaviću gnjev svoj i okrijepiću se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Strah me je od svijeh muka mojih, znam da me nećeš opravdati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Biću kriv; zašto bih se mučio uzalud?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Da se izmijem vodom šnježanicom, i da očistim sapunom ruke svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada ćeš me zamočiti u jamu da se gade na me moje haljine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer nije čovjek kao ja da mu odgovaram, da idem s njim na sud;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Niti ima među nama kmeta da bi stavio ruku svoju među nas dvojicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Neka odmakne od mene prut svoj, i strah njegov neka me ne straši;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Tada ću govoriti, i neću ga se bojati; jer ovako ne znam za sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga