1 Tada odgovori Vildad Sušanin i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dokle ćeš tako govoriti? i riječi usta tvojih dokle će biti kao silan vjetar?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Eda li Bog krivo sudi? ili svemogući izvrće pravdu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Što su sinovi tvoji zgriješili njemu, zato ih je dao bezakonju njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ti da potražiš Boga i pomoliš se svemogućemu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako si čist i prav, zaista će se prenuti za te i čestit će učiniti pravedan stan tvoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I početak će tvoj biti malen, a pošljedak će ti biti vrlo velik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer pitaj pređašnji naraštaj, i nastani da razbereš od otaca njihovijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer smo mi jučerašnji, i ne znamo ništa, jer su naši dani na zemlji sjen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neće li te oni naučiti? neće li ti kazati i iz srca svojega iznijeti riječi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Niče li sita bez vlage? raste li rogoz bez vode?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Dok se još zeleni, dok se ne pokosi, suši se prije svake trave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Take su staze svijeh koji zaboravljaju Boga, i nadanje licemjerovo propada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Njegovo se nadanje podlama i uzdanje je njegovo kuća paukova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nasloni se na kuću svoju, ali ona ne stoji tvrdo; uhvati se za nju, ali se ona ne može održati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zeleni se na suncu, i uvrh vrta njegova pružaju se ogranci njegovi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Žile njegove zapleću se kod izvora, i na mjestu kamenitu širi se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali kad se iščupa iz mjesta svojega, ono ga se odriče: nijesam te vidjelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Eto, to je radost od njegova puta; a iz praha niče drugi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Gle, Bog ne odbacuje dobroga, ali ne prihvata za ruku zlikovca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Još će napuniti usta tvoja smijeha i usne tvoje popijevanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nenavidnici tvoji obući će se u sramotu, i šatora bezbožničkoga neće biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga