1 Zovi; hoće li ti se ko odazvati? i komu ćeš se između svetijeh obratiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Doista bezumnoga ubija gnjev, i ludoga usmrćuje srdnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ja vidjeh bezumnika gdje se ukorijenio; ali odmah prokleh stan njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Sinovi su njegovi daleko od spasenja i satiru se na vratima a nema ko da izbavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ljetinu njegovu jede gladni i ispred trnja kupi je, i lupež ždere blago njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer muka ne izlazi iz praha niti nevolja iz zemlje niče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego se čovjek rađa na nevolju, kao što iskre iz ugljevlja uzlijeću u vis.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali ja bih Boga tražio, i pred Boga bih iznio stvar svoju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koji čini stvari velike i neispitljive, divne, kojima nema broja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koji spušta dažd na zemlju i šalje vodu na polja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Koji podiže ponižene, i žalosne uzvišuje k spasenju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Koji rasipa misli lukavijeh da ruke njihove ne svrše ništa;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Koji hvata mudre u njihovu lukavstvu, i namjeru opakih obara;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Danju nailaze na mrak, i u podne pipaju kao po noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 On izbavlja ubogoga od mača, od usta njihovijeh i od ruke silnoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tako ima nadanja siromahu, a zloća zatiskuje usta svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Gle, blago čovjeku koga Bog kara; i zato ne odbacuj karanja svemogućega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer on zadaje rane, i zavija; on udara, i ruke njegove iscjeljuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Iz šest nevolja izbaviće te; ni u sedmoj neće te se zlo dotaći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 U gladi izbaviće te od smrti i u ratu od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kad jezik šiba, bićeš sakriven, niti ćeš se bojati pustoši kad dođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Smijaćeš se pustoši i gladi, niti ćeš se bojati zvijerja zemaljskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer ćeš s kamenjem poljskim biti u vjeri, i zvijerje će poljsko biti u miru s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I vidjećeš da je mir u šatoru tvom, kućićeš kuću svoju i nećeš se prevariti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Vidjećeš kako će ti se umnožiti sjeme tvoje, i porod će tvoj biti kao trava na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Star ćeš otići u grob kao što se žito snosi u stog u svoje vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Eto, razgledasmo to, tako je; poslušaj i razumij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga