1 Tada odgovori Elifas Temanac i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ako ti progovorimo, da ti neće biti dosadno? ali ko bi se mogao uzdržati da ne govori?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gle, učio si mnoge, i ruke iznemogle krijepio si;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Riječi su tvoje podizale onoga koji padaše, i utvrđivao si koljena koja klecahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sada kad dođe na tebe, klonuo si; kad se tebe dotače, smeo si se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Nije li pobožnost tvoja bila uzdanje tvoje? i dobrota putova tvojih nadanje tvoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Opomeni se, ko je prav poginuo, i gdje su pravedni istrijebljeni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kako sam ja vidio, koji oru muku i siju nevolju, to i žanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Od dihanja Božijega ginu, i od daha nozdara njegovijeh nestaje ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Rika lavu, i glas ljutom lavu i zubi lavićima satiru se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Lav gine nemajući lova, i lavići rasipaju se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Još dođe tajno do mene riječ, i uho moje doču je malo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 U mislima o noćnijem utvarama, kad tvrd san pada na ljude,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Strah poduze me i drhat, od kojega ustreptaše sve kosti moje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I duh prođe ispred mene, i dlake na tijelu mojem nakostriješiše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Stade, ali mu ne poznah lica; prilika bijaše pred očima mojima, i mučeći čuh glas:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Eda li je čovjek pravedniji od Boga? eda li je čovjek čistiji od tvorca svojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Gle, slugama svojim ne vjeruje, i u anđela svojih nalazi nedostataka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Akamoli u onijeh koji stoje u kućama zemljanijem, kojima je temelj na prahu i satiru se brže nego moljac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Od jutra do večera satru se, i nestane ih navijek da niko i ne opazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Slava njihova ne prolazi li s njima? Umiru, ali ne u mudrosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga