1 Loviš li ti lavu lov? i lavićima trbuh puniš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad leže u pećinama i vrebaju u zaklonu svom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ko gotovi gavranu hranu njegovu kad ptići njegovi viču k Bogu i lutaju nemajući šta jesti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Znaš li vrijeme kad se divokoze koze? i jesi li vidio kad se košute legu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jesi li izbrojio mjesece, dokle nose? znaš li vrijeme kad se legu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kako se savijaju, mlad svoju ispuštaju, i opraštaju se bolova?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kako jača mlad njihova, raste po polju i otišavši ne vraća se k njima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko je pustio divljega magarca da je slobodan, i remene divljemu magarcu ko je razdriješio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kojemu odredih pustinju za kuću i za stan slatinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 On se smije vrevi gradskoj, i ne sluša vike nastojnikove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Što nalazi u gorama, ono mu je pića, i traži svaku zelen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Bi li ti jednorog htio služiti? bi li noćivao za jaslima tvojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Možeš li vezati užem jednoroga da ore? hoće li vlačiti brazde za tobom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Hoćeš li se osloniti na nj što mu je snaga velika? i ostaviti na njemu svoj posao?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Hoćeš li se pouzdati u nj da će ti svesti ljetinu i na gumno tvoje složiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jesi li ti dao paunu lijepa krila i perje čaplji ili noju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji snese na zemlji jajca svoja, i ostavi da ih prah grije;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ne misli da će ih noga razbiti i zvijer poljska zgaziti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nemilostiv je ptićima svojim kao da nijesu njegovi, i da mu trud ne bude uzalud ne boji se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer mu Bog nije dao mudrost niti mu je udijelio razuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kad se podigne u vis, smije se konju i konjiku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jesi li ti dao konju jačinu? jesi li ti okitio vrat njegov rzanjem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Hoćeš li ga poplašiti kao skakavca? frkanje nozdrva njegovijeh strašno je;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kopa zemlju, veseo je od sile, ide na susret oružju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Smije se strahu i ne plaši se niti uzmiče ispred mača;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kad zvekće nad njim tul i sijeva koplje i sulica;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Od nemirnoće i ljutine kopa zemlju, i ne može da stoji kad truba zatrubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kad truba zatrubi, on vrišti, izdaleka čuje boj, viku vojvoda i poklič.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Eda li po tvome razumu leti jastrijeb? širi krila svoja na jug?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Eda li se na tvoju zapovijest diže u vis orao, i na visini vije gnijezdo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Na stijeni stanuje i bavi se, navrh stijene, na tvrdu mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Odatle gleda hrane, daleko mu vide oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I ptići njegovi piju krv, i gdje su mrtva tjelesa ondje je on.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I tako odgovarajući Gospod Jovu reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ko se prepire s Bogom, hoće li ga učiti? koji kudi Boga, neka odgovori na to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Tada Jov odgovori Gospodu i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Gle, ja sam malen, šta bih ti odgovorio? Mećem ruku svoju na usta svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Jednom govorih, ali neću odgovarati; i drugom, ali neću više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga