1 Potom otvori usta svoja Jov i stade kleti dan svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I progovoriv Jov reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne bilo dana u koji se rodih, i noći u kojoj rekoše: rodi se djetić!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Bio taj dan tama, ne gledao ga Bog ozgo, i ne osvjetljavala ga svjetlost!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Mrak ga zaprznio i sjen smrtni, oblak ga obastirao, bio strašan kao najgori dani!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Noć onu osvojila tama, ne radovala se među danima godišnjim, ne brojila se u mjesece!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Gle, noć ona bila pusta, pjevanja ne bilo u njoj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kleli je koji kunu dane, koji su gotovi probuditi krokodila!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potamnjele zvijezde u sumračje njezino, čekala vidjelo i ne dočekala ga, i ne vidjela zori trepavica;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Što mi nije zatvorila vrata od utrobe i nije sakrila muku od mojih očiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zašto ne umrijeh u utrobi? ne izdahnuh izlazeći iz utrobe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zašto me prihvatiše koljena? zašto sise, da sem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer bih sada ležao i počivao; spavao bih, i bio bih miran,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 S carevima i savjetnicima zemaljskim, koji zidaše sebi pustoline,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ili s knezovima, koji imaše zlata, i kuće svoje puniše srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ili zašto ne bih kao nedonošče sakriveno, kao dijete koje ne ugleda vidjela?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ondje bezbožnici prestaju dosađivati, i ondje počivaju iznemogli,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I sužnji se odmaraju i ne čuju glasa nastojnikova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Mali i veliki ondje je, i rob slobodan od svoga gospodara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zašto se daje vidjelo nevoljniku i život onima koji su tužna srca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Koji čekaju smrt a nje nema, i traže je većma nego zakopano blago,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Koji igraju od radosti i vesele se kad nađu grob?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Čovjeku, kojemu je put sakriven i kojega je Bog zatvorio otsvuda?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer prije jela mojega dolazi uzdah moj, i kao voda razljeva se jauk moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer čega se bojah dođe na mene, i čega se strašah zadesi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ne počivah niti imah mira niti se odmarah, i opet dođe strahota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga