1 A Jov odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kako si pomogao slabome! kako si izbavio ruku nejaku!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kako si svjetovao onoga koji je bez mudrosti i pokazao razum izobila!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kome si govorio te riječi? i čiji je duh izašao iz tebe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I mrtve stvari stvorene su pod vodama i stanovnici njihovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Otkriven je pakao pred njim, niti ima pokrivača pogibli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 On je razastro sjever nad prazninom, i zemlju objesio ni na čem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zavezuje vode u oblacima svojim, i ne prodire se oblak pod njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Drži prijesto svoj, razapinje oblak svoj nad njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Među je postavio oko vode dokle ne bude kraj svjetlosti i mraku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Stupovi nebeski tresu se i drkću od prijetnje njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Silom je svojom pocijepao more i razumom svojim razbio bjesnilo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Duhom je svojim ukrasio nebesa, i ruka je njegova stvorila prugu zmiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gle, to su dijelovi putova njegovijeh; ali kako je mali dio što čusmo o njemu? i ko će razumjeti grom sile njegove?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga