1 A Vildad Sušanin odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Vlast je i strah u njega, čini mir na visinama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Vojskama njegovijem ima li broja? i koga ne obasjava vidjelo njegovo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kako će čovjek biti pravedan pred Bogom? i kako će čist biti rođeni od žene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gle, ni mjesec ne bi sjao, ni zvijezde ne bi bile čiste pred njim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Akamoli čovjek, crv, i sin čovječji, moljac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga