1 A Jov odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Još je tužnjava moja odmet? a nevolja je moja teža od uzdaha mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 O kad bih znao kako bih našao Boga! da otidem do prijestola njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da razložim pred njim parbu svoju, i usta svoja napunim razloga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da znam šta bi mi odgovorio, i razumijem šta bi mi rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Bi li se prema velikoj sili svojoj preo sa mnom? Ne; nego bi mi pomogao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ondje bi se pravedan čovjek mogao pravdati s njim, i oslobodio bih se zasvagda od svoga sudije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gle, ako pođem naprijed, nema ga; ako li natrag, ne nahodim ga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako nalijevo radi, ne vidim ga; ako nadesno, zaklonio se, ne mogu ga vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali on zna put moj; kad me okuša, izaći ću kao zlato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Po stopama je njegovijem stupala noga moja; puta njegova držao sam se, i ne zađoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Od zapovijesti usta njegovijeh nijesam otstupao; čuvao sam riječi usta njegovijeh više nego svoj užitak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali kad on što naumi, ko će ga odvratiti? što duša njegova zaželi, ono čini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I izvršiće što je naumio za me; i toga ima u njega mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato sam se uplašio od njega; i kad to mislim, strah me je od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Bog je rastopio srce moje, svemogući me je uplašio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Što ne pogiboh prije mraka? i što ne sakri mrak ispred mene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga