1 A Elifas Temanac odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Može li Bogu biti čovjek koristan? Sam je sebi koristan čovjek mudar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Je li svemogućemu radost, ako si pravedan? ili mu je dobit, ako hodiš bez mane?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Hoće li te karati i ići na sud s tobom zato što te se boji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nije li zloća tvoja velika? i nepravdama tvojim ima li kraja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer si uzimao zalog od braće svoje ni za što, i svlačio si haljine s golijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Umornoga nijesi napojio vode, i gladnome nijesi dao hljeba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zemlja je bila čovjeka silnoga, i ugledni je sjedio u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Udovice si otpuštao prazne, i mišice sirotama potirao si.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato su oko tebe zamke, i straši te strah iznenada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I mrak je oko tebe da ne vidiš, i povodanj pokriva te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nije li Bog na visini nebeskoj? pogledaj gore zvijezde, kako su visoko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali ti kažeš: šta zna Bog? eda li će kroz tamu suditi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Oblaci ga zaklanjaju, te ne vidi; hoda po krugu nebeskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jesi li zapazio stari put kojim su išli nepravednici,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Koji se iskorijeniše prije vremena i voda se razli po temelju njihovu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Govorahu Bogu: idi od nas. Šta bi im učinio svemogući?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on im je napunio kuće dobra. Ali namjera bezbožnička daleko je od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Vidjeće pravednici i radovaće se, i bezazleni potsmijevaće im se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Da, još nije uništeno dobro naše, a ostatak je njihov proždro oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Složi se s njim i pomiri se; tako će ti biti dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Primi iz usta njegovijeh zakon, i složi riječi njegove u srcu svom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako se vratiš k svemogućemu, opet ćeš se nazidati, ako udaljiš od šatora svojih bezakonje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada ćeš metati po prahu zlato i Ofirsko zlato po kamenju iz potoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I svemogući biće ti zlato i srebro i sila tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer ćeš se tada radovati o Gospodu, i podignućeš k Bogu lice svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Molićeš mu se, i uslišiće te, i zavjete svoje izvršićeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Što god naumiš, izlaziće ti; i na putovima tvojim svijetliće vidjelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kad drugi budu poniženi, reći ćeš: da se podignu; i Bog će izbaviti onoga ko je oborenijeh očiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Izbaviće i onoga koji nije bez krivice; izbaviće se čistotom ruku tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga