1 A Elifas Temanac odgovori i reče:

2 Može li Bogu biti čovjek koristan? Sam je sebi koristan čovjek mudar.

3 Je li svemogućemu radost, ako si pravedan? ili mu je dobit, ako hodiš bez mane?

4 Hoće li te karati i ići na sud s tobom zato što te se boji?

5 Nije li zloća tvoja velika? i nepravdama tvojim ima li kraja?

6 Jer si uzimao zalog od braće svoje ni za što, i svlačio si haljine s golijeh.

7 Umornoga nijesi napojio vode, i gladnome nijesi dao hljeba.

8 Zemlja je bila čovjeka silnoga, i ugledni je sjedio u njoj.

9 Udovice si otpuštao prazne, i mišice sirotama potirao si.

10 Zato su oko tebe zamke, i straši te strah iznenada.

11 I mrak je oko tebe da ne vidiš, i povodanj pokriva te.

12 Nije li Bog na visini nebeskoj? pogledaj gore zvijezde, kako su visoko.

13 Ali ti kažeš: šta zna Bog? eda li će kroz tamu suditi?

14 Oblaci ga zaklanjaju, te ne vidi; hoda po krugu nebeskom.

15 Jesi li zapazio stari put kojim su išli nepravednici,

16 Koji se iskorijeniše prije vremena i voda se razli po temelju njihovu?

17 Govorahu Bogu: idi od nas. Šta bi im učinio svemogući?

18 A on im je napunio kuće dobra. Ali namjera bezbožnička daleko je od mene.

19 Vidjeće pravednici i radovaće se, i bezazleni potsmijevaće im se.

20 Da, još nije uništeno dobro naše, a ostatak je njihov proždro oganj.

21 Složi se s njim i pomiri se; tako će ti biti dobro.

22 Primi iz usta njegovijeh zakon, i složi riječi njegove u srcu svom.

23 Ako se vratiš k svemogućemu, opet ćeš se nazidati, ako udaljiš od šatora svojih bezakonje,

24 Tada ćeš metati po prahu zlato i Ofirsko zlato po kamenju iz potoka.

25 I svemogući biće ti zlato i srebro i sila tvoja.

26 Jer ćeš se tada radovati o Gospodu, i podignućeš k Bogu lice svoje.

27 Molićeš mu se, i uslišiće te, i zavjete svoje izvršićeš.

28 Što god naumiš, izlaziće ti; i na putovima tvojim svijetliće vidjelo.

29 Kad drugi budu poniženi, reći ćeš: da se podignu; i Bog će izbaviti onoga ko je oborenijeh očiju.

30 Izbaviće i onoga koji nije bez krivice; izbaviće se čistotom ruku tvojih.

Analiza
Pretraga